Nettcasino skatt

Internett har gjort det mulig med letthet å delta i et stort antall spill og samlede kostnader ved spillingen kan bli betydelige.
Skal man betale norsk skatt på det man vinner på casino på internett?Ved gevinstberegningen er innsatsen/kostnaden til den konkrete skattepliktige gevinsten fradragsberettiget, ikke samlet innsats spilleautomat jennings for alle spillene.Skatten lempes slik : Skatten settes ned med differansen mellom fastsatt skatt på skattepliktige gevinster etter best gambling odds on the strip skatteloven 5-50 og skatt beregnet på netto gevinster som beskrevet over (nettoinntekten).Gevinster ved spill som er skattefri etter skatteloven 5-50 (2) og innsatsen knyttet til disse inngår ikke ved vurderingen av om skatten skal lempes eller ved fastsettelsen av lempningsbeløpet.Det gis fradrag for kostnader i form av innsats, også for de spillene som ikke har gitt gevinst.Det er heller ikke uvanlig at skattyters netto resultat av den samlede aktivitet etter skatteloven 5-50 går med underskudd ett år selv om skattyter mottar store skattepliktige enkeltgevinster samme året.Hver dag og så er det skattefritt.
Forutsetningen for lempning er at saken er godt opplyst og dokumentert.
Det var ingen unntak fra skatteplikten.År (alle enkeltgevinster under.000).Og endelig kan man igjen spille på spilleautomater uten å skatte av gevinsten.Ved lempning vurderes hvert år for seg.Hvordan kan jeg unngå skatt på online casino?Man kan godt forstå hva som menes med argumentasjonen til skattemotstanderne, men det hele beror på en feiltolkning av lovteksten.


Sitemap