Norsk lov pengespill


Tvangsinndrivelse Gebyrer og spilleautomater nettcasino norge avgifter i medhold av 3 annet ledd og tvangsmulkt etter 14 c er tvangsgrunnlag for utlegg.
Lotteritilsynet oppgir at når det ikke har reagert mot slik reklame på kanaler som tropicana resort & casino i las vegas sender fra utlandet, er årsaken at det er det såkalte senderlandsprinsippet som gjelder.Lotterimyndigheten har til enhver tid a) adgang til sted hvor loddsalg foregår for å kontrollere at lotteriet foregår i henhold til lov, forskrift og vilkår som er fastsatt i medhold av lov.Tre slike aktører har nå skriftlig bekreftet til tilsynet at de stopper transaksjoner til og fra norske spillere.Kongen kan gi nærmere bestemmelser om omfanget og gjennomføringen av betalingsformidlingsforbudet.Ved lotterier som nevnt i 7 foretas trekning av arrangøren.Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt.Totalt ble det spilt for 22,7 milliarder kr på spilleautomater i Norge i 2003.
Eierskap og overskuddsfordeling Opptrer en organisasjon eller forening med et humanitært eller samfunnsnyttig formål som lokalinnehaver eller entreprenør, skal de to virksomhetene være klart adskilt organisasjonsmessig og regnskapsmessig.v.
E utbetalingsautomat: gevinstautomat som gir gevinst i form av penger eller verdibevis.
Det er spilleren selv som er ansvarlig for å sette seg inn i regelverket.Ved overtredelse av forskrift etter 3 første ledd bokstav i og ved overtredelse av 16 første og annet ledd skal forholdet alltid anses som grovt.Departementet kan ved forskrift bestemme at det skal betales årsavgift for oppstilling av gevinst- og underholdningsautomater og at det skal betales særskilt avgift for hvert lotteriarrangement.Særlig skyldes dette utviklingen i spilleautomatmarkedet.Forberedt på at nye smutthull vil dukke opp.Generell markedsføring og formidling på utenlandske nettsteder og fjernsynskanaler som sender fra utlandet, rammes med andre ord ikke, fordi det ikke er norsk lov som anvendes, men senderlandets lov.Lovens stedlige virkeområde.
Sitemap