Pengespill lovdata
pengespill lovdata

( 1997 NHD ) Servituttlova servl.
( 1932 UD ) Friluftslivet friluftsloven.
Spilleautomater er den mest utbredte form for pengespill i Norge.
( 1988 JD ) Konvensjon om kjemiske våpen ( 1994 UD ) Kornforvaltning.v.( 1957 AD ) Pensjonstrygd for sjømenn sjømannspensjonstrygdloven.Norsk Tipping ble etablert i 1948, og de første bingohallene kom i 1960-årene.(endringslov) ( 1998 FIN ) Skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster.v.O P, q R, s T, u V, w X, y Z Æ Ø Å, a Abortloven abl.(endringslov) ( 2006 BLD ) Salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspartloven).( 1973 AD ) Statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) ( 2010 AD ) Stedsnavnloven ( 1990 KUD ) Sterilisering steriliseringsloven.( 2003 NHD ) Statlig aksjeselskap for vegproduksjon ( 2002 SD ) Statlig naturoppsyn naturoppsynsloven.( 1888 MD ) Fiskeriforbudsloven.( 1980 JD ) Fristar og betalingsutsetjing og ymist anna i serlege tilhøve.
( 2001 OED ) Gave til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (endringslov) ( 2011 KD ) Genteknologiloven ( 1993 MD ) Geodataloven ( 2010 MD ) Gjelder bare for Svalbard ( 1971 JD ) Gjelder bare for Svalbard ( 1974 JD ) Gjeldsbrev.
Antall automater økte dramatisk.
( 2007 NHD ) Skjønn og ekspropriasjonssaker skjønnsprosessloven.I 1913 ble pengelotteriet introdusert.(arv og uskifte for samboere) (endringslov) ( 2008 JD ) Arv.m.( 1956 FIN ) Tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven).( 2004 FIN ) Finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner ( 1988 FIN ) Finanstilsynsloven ( 1956 FIN ) Finnmarksloven ( 2005 JD ) Fiskeeksportloven fiskeekspl.I Norges territorialfarvann fiskeriforbudsloven.
Sitemap