Pengespill pa nett ytringsfrihet
pengespill pa nett ytringsfrihet

Konklusjonen er at et lisensiert pengespillmarked i Norge vil ha minimal effekt på omfanget av spilleautomater i norge kart økonomisk kriminalitet.
Inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettigheten kan bare skje når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, beskytte.
I herværende utredning vurderes om (den foreslåtte-) lotteri- og pengespillreguleringen er i samsvar med EMK art.8 retten til privatliv.Kulturdepartementets viktigste oppgaver på idrettsområdet 2014 var 22 - forvaltning av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål Når kulturdepartementet rapporterer på de viktigste arbeidsoppgavene på medie- og pengespillområdet i 2014, fremgår ikke forebygging av spilleavhengighet eller bekjempelse av kriminalitet.Oppdraget beskrives kort i kapittel.Norsk rett er internasjonalisert.Både hensett de beskrivelser som gis i høringsnotatet og utredningene som ligger til grunn for dette, er det ikke mulig fullt ut å kontrollere om det enkelte beskyttelses- og ansvarlighetstiltak er i samsvar med de krav og begrensninger som kan utledes av EMK art.Slik informasjon er ikke innhentet.Juli 7 Det er utvilsomt slik at ytringsfrihetsdefinisjonene i Grunnloven 100 og EMK art.Nettcasinoene finnes i alle mulige varianter, fra de helt enkle og oversiktlige til casinoer som tilbyr en komplett spillopplevelse.19 Lotteri- og stiftelsestilsynet Sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser av lisensiering i det norske pengespillmarkedet 10 Det angis derved både en sosialpolitisk og en kriminalpolitisk begrunnelse for reguleringen av spillmarkedet.
Gjennomgangen over er basert på praktisk viktige kilder for å belyse det reelle formålet med inngrep i ytringsfriheten og retten til privatliv, i samsvar med internasjonale domstoler og organers kildebruk.10 ytringsfrihet, og også EMK art.Dette gir seg blant annet utslag i at samtykke fra fornærmede til kroppskrenkelser fritar for straff Hele avsnittet er sitat fra Rt avsnitt Lorentzen.fl.2 beskyttelse av helse.Kroner av overskuddet fra Norsk Tipping AS fordelt til idrettsformål, en økning på 403 mill.Og Norsk Tipping får gratis reklame gjennom media ved omtale av de få vinnerne, og ved TV-sendte trekninger.Disse utviklingstrekk skaper et behov for en enhetlig og klar forståelse av formålet med lotteri- og pengespillovgivningen.På nettspill hos Norsk Tipping AS og Stiftelsen Norsk Rikstoto ble det satset nærmere 5 milliarder kroner.


Sitemap