Regjeringen pengespill


Vi følger lover og regler som gjelder.
Målene i den norske pengespillpolitikken er ikke likeverdige.
Flere av disse har og har hatt rusproblemer, noen også spillproblemer.Mange kulturministere før har prøvd på dette, og det er tydelig uttalt fra et bredt flertall på Stortinget at man ønsker å gjøre las vegas casino bonuses reklame for ulovlig pengespill forbudt, sier kulturministeren.Stor aksjon: Fjernet reklame fra 100 betting-nettsteder, hennes konkurrent Unibet kommenterer regjeringens avgjørelse slik: Det norske spillmarkedet går i to retninger.Hensynet til spilleavhengige viktigst, dette vil være et forbud som gjelder distributørene i første omgang.Meldingen gir en beskrivelse av dagens pengespillmarked, reguleringen av pengespillfeltet og drøfter aktuelle tiltak for å utforme en helhetlig og ansvarlig pengespillpolitikk som ivaretar de sosialpolitiske hensyn på området.Alling mener at norsk spillpolitikk har en stor utfodring når det gjelder EØS-forpliktelsene, ytringsfrihet, hvitvasking i spillbransjen og kampfiksing.Det er en veldig bra dag for dem som står for en ansvarlig spillpolitikk i Norge, sier stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold fra KrF.Det er gode grunner for at det er forbud mot alkohol- og tobakksreklame.I tillegg gis det tillatelse til foreninger og lag til avholdelse av private lotterier.
Kulturdepartementet har i dag fordelt overskotet i Norsk Tipping for 2016 til samfunnsnyttige føremål.
Å begrense antall aktører og holde pengespillmarkedet under statlig kontroll er viktig for å sikre ansvarlig forvaltning, sier hun.
Det overordnede målet med hollywood casino kansas city rv parking reguleringen av pengespillmarkedet i Norge er å sikre at lotterier og pengespill tilbys i trygge og ansvarlige former, for å begrense uheldig spilleadferd.Gjennom mange år har pengespill gjennomgått en normalisering i Norge, og barn påvirkes til å bli aktive spillere.Ole Gunnar Solskjær om pengespill: Jeg velger fellesskapet, når vi ser at nesten alle andre europeiske og skandinaviske land innfører lisenser, mener vi at dette er et steg tilbake for en god fremtidig spillpolitikk.Meldingen omtaler regjeringens politikk på pengespillfeltet.Såvidt jeg vet har ingen fra norske myndigheter spurt oss i Unibet om hvilke tiltak for spillansvar som vi har, sier Peter Alling.5 milliardar i overskot i Norsk Tipping.Den såkalt reklamefrie allmennkringkasteren markedsfører til og med pengespill som redaksjonelle innslag i sine programmer.Norsk Tipping har enerett til å tilby pengespill, mens spielautomaten tricks fruitinator Norsk Rikstoto har enerett til å tilby totalisatorspill.Etter dialog med EU har Kulturdepartementet funnet ut at de kan gjøre lovene i Norge enda strengere.Regjeringen bør ta styringen over spillene og sørge for at neste trekk er forbud mot reklame for pengespill.
Sitemap