Spille pa nett uio


Samt hovedprinsippet nevnt ovenfor: tilstrekkelig med opplysninger til en pengespill sol entydig identifikasjon av boka/artikkelen.
Dette programmet har nye til felles med en vanlig nettleser.På side 98 finnes en figur der den tekniske prosessen mht.21:21 (CET) I denne redigeringen viser jeg hva jeg mener med å koble referanser og litteraturlisten.Jeg har lest mang en samfunnsvitenskapelig bok der jeg syns bruk av referanser er altfor mye og teksten blir ekstremt vanskelig å lese.Sed arcu elit, venenatis eget, posuere sit amet, euismod aliquam, quam.Det oppsettet som vi diskuterer nå, og som jeg bidro til å utforme i 2006, er ikke spesifikt knyttet til noen siteringsstil - verken humaniorabasert eller annen.
Eventuelt kan litteratur og eksterne lenker få en ny hovedoverskrift Kilder.
URLen som peker ut destinasjonsankeret kan sammenlignes med en bibliografisk opplysning som peker ut en bok eller artikkel, slik som den litteraturlisten man finner sist i denne artikkelen.Bruker:Nina sier at når hun skriver, så er seksjonen «Litteratur» alltid kilder, og at hun ikke legger inn bøker ment som «tips om videre lesning».02:18 (CET) Jo det kan bli for mange referanser som gjør artikkelen svært uleselig.Mar 2006.17:11 (UTC) Jeg har sett at en blander Litteratur og referanser.Bøker med én forfatter sisal slot comma 6 settes opp slik: Gage, John, Colour and Culture.Ogg" type"audio/ogg" source src"3" type"audio/mpeg" Din nettleser støtter ikke html5 audio-markeringen.I første innlegg over fra Nina sier hun at hun ikke håper vi får artikler som en:Elvis Presley på nowiki.Personlig haper jeg at en slik tendens kan snus men jeg tror det blir vanskelig.Et annet problem er at begrepene brukes forskjellig fra artikkel til artikkel.05:28 (cest) Mal for trykket avisartikkel rediger kilde Hvilken referansemal/finnes det en slik for artikler i trykte aviser?
Sitemap